2
CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH – CÔNG TY TNHH 1KMARKET VIỆT NAM
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

6312 : Cổng thông tin

Ngành nghề kinh doanh:

– 1820: Sao chép bản ghi các loại
– 2610: Sản xuất linh kiện điện tử
– 2620: Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính
– 2630: Sản xuất thiết bị truyền thông
– 2640: Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
– 2731: Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học
– 2732: Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
– 2733: Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại
– 2740: Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng
– 2750: Sản xuất đồ điện dân dụng
– 2790: Sản xuất thiết bị điện khác
– 2817: Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính)
– 3312: Sửa chữa máy móc, thiết bị
– 3313: Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
– 3314: Sửa chữa thiết bị điện
– 4511: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
+ (Trừ đấu giá)
– 4512: Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
+ (Trừ đấu giá)
– 4513: Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
+ (Trừ đấu giá)
– 4530: Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
+ (Trừ đấu giá)
– 4541: Bán mô tô, xe máy
+ (Trừ đấu giá)
– 4542: Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
– 4543: Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
+ (Trừ đấu giá)
– 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
+ Chi tiết: – Đại lý bán hàng hóa
– Môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ môi giới chứng khoán, môi giới bảo hiểm)
– 4620: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 4631: Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 4632: Bán buôn thực phẩm
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 4633: Bán buôn đồ uống
– 4634: Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
+ (Thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy Ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh)
– 4641: Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
– 4651: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
– 4652: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
– 4653: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
– 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
– 4663: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
+ (không bao gồm động vật, thực vật, hóa chất bị cấm theo quy định của Luật Đầu tư) (trừ khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ bán buôn hóa chất tại trụ sở; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)
– 4690: Bán buôn tổng hợp
+ (Trừ loại Nhà nước cấm)
– 4711: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
+ (Thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy Ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh)
– 4719: Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
+ (trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)
– 4741: Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4742: Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4751: Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4752: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 4753: Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4759: Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4761: Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
+ (có nội dung được phép lưu hành)
– 4762: Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4763: Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4764: Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
+ (Trừ các loại trò chơi, đồ chơi có hại cho việc giáo dục phát triển nhân cách và sức khỏe trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội)
– 4771: Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4773: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
+ (trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)
– 4791: Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
+ (Trừ đấu giá bán lẻ qua internet) (trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)
– 5229: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
+ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải hàng không).
– 5320: Chuyển phát
– 5911: Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
+ (trừ hoạt động liên kết sản xuất chương trình đối với các chương trình phát thanh, truyền hình thời sự – chính trị) (trừ phát sóng, sản xuất phim và không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)
– 6190: Hoạt động viễn thông khác
+ Chi tiết: – Hoạt động của các điểm truy cập internet
– 6201: Lập trình máy vi tính
– 6202: Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
– 6209: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
– 6311: Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
+ (Không bao gồm hoạt động cung cấp hạ tầng thông tin cho thuê)
– 6312: Cổng thông tin
+ (Trừ hoạt động báo chí)
– 6399: Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
+ (trừ dịch vụ cắt xén thông tin, báo chí)
– 6619: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: – Hoạt động tư vấn đầu tư;
(không bao gồm các dịch vụ tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kế toán, kiểm toán, chứng khoán)
– 7020: Hoạt động tư vấn quản lý
+ (Không bao gồm các dịch vụ tư vấn pháp luật, tư vấn kế toán, tư vấn thuế, tư vấn chứng khoán)
– 7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
– 7212: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ
– 7310: Quảng cáo
+ (Trừ quảng cáo thuốc lá)
– 7320: Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
+ (Không bao gồm dịch vụ điều tra và thông tin Nhà nước cấm)
– 7410: Hoạt động thiết kế chuyên dụng
– 7490: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
+ (Trừ hoạt động tư vấn chứng khoán) (trừ Hoạt động của những nhà báo độc lập; Hoạt động đánh giá trừ bất động sản và bảo hiểm (cho đồ cổ, đồ trang sức); Thanh toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng; Tư vấn chứng khoán; tư vấn kế toán, tài chính, pháp lý)
– 7810: Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
+ Chi tiết: Hoạt động tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Trừ hoạt động trung tâm dịch vụ việc làm theo Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định về thành lập và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm)
– 8110: Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
+ (trừ dịch vụ bảo vệ)
– 8230: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
+ (Không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh; Trừ họp báo)
– 8299: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: – Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
– Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa
– 8560: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
+ Chi tiết: – Việc cung cấp các dịch vụ không phải dạy học mà là hỗ trợ cho hệ thống hoặc quá trình giảng dạy:
+ Tư vấn giáo dục,
+ Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục
– 9511: Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
– 9512: Sửa chữa thiết bị liên lạc
– 9521: Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng
– 9529: Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác chưa được phân vào đâu

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI