1
CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH – CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN TRẦN DUY
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

4632 : Bán buôn thực phẩm

Ngành nghề kinh doanh:

– 0321: Nuôi trồng thuỷ sản biển
– 0322: Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
+ Chi tiết: Nuôi cá, nuôi tôm, nuôi thuỷ sản khác, sản xuất giống thuỷ sản nội địa
– 0810: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
– 1020: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
+ Chi tiết: Chế biến và bảo quản thủy sản đông lạnh, Chế biến và bảo quản thủy sản khô, Chế biến và bảo quản các sản phẩm khác từ thủy sản
– 1030: Chế biến và bảo quản rau quả
– 2592: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
– 4101: Xây dựng nhà để ở
– 4102: Xây dựng nhà không để ở
– 4212: Xây dựng công trình đường bộ
– 4311: Phá dỡ
– 4312: Chuẩn bị mặt bằng
– 4321: Lắp đặt hệ thống điện
– 4322: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
+ Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước.
– 4330: Hoàn thiện công trình xây dựng
– 4620: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
+ Không hoạt động tại trụ sở
– 4632: Bán buôn thực phẩm
+ Không hoạt động tại trụ sở
– 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
+ Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
– 4663: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
+ Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi và vật liệu xây dựng khác.
– 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại
– 4690: Bán buôn tổng hợp
– 4933: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
+ Chi tiết: Vận tải hàng hoá bằng ô tô chuyên dụng.
– 5022: Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
+ Chi tiết: Vận tải hàng hoá đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới.
– 5224: Bốc xếp hàng hóa
+ Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ, Bốc xếp hàng hóa loại khác
– 7730: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
+ Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm người điều khiển, Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều khiển
– Ngành nghề chưa có mã: Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI