1
Tỉnh thành : BÌNH PHƯỚC
Điện thoại: 0969856857
Người đại diện: Trần Chí Tâm
Mã số thuế: 3701096658-001
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
CHI NHÁNH KHÁCH SẠN MOON – CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU TRÍ NHÂN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày