1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 02839626680
Người đại diện: Phan Phụng Lộc
Mã số thuế: 0302755631-001
Ngành nghề chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
CHI NHÁNH KHO HÀNG CÔNG TY TNHH T.P VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình