1
Điện thoại: 0937088796
Người đại diện: Chu Văn Vị
Mã số thuế: 3600816162-057
Ngành nghề chính: Dịch vụ ăn uống khác
CHI NHÁNH LONG BÌNH 4-CÔNG TY TNHH SÔNG HỒNG TÂN

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ ăn uống khác