1
Người đại diện: PHẠM VĂN SỬ
Mã số thuế: 0314877560-002
Ngành nghề chính: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Ngày cấp: 03/08/2020
CHI NHÁNH MỸ XUYÊN – CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KIM LOAN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Chuẩn bị mặt bằng
  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Phá dỡ
  • Sản xuất kim loại màu và kim loại quý
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất