1
Điện thoại: 0905739899
Người đại diện: Nguyễn Văn Hiện
Mã số thuế: 0309708687-003
Ngành nghề chính: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Ngày cấp: 07/12/2018
Trạng Thái: Đang Hoạt Động
CHI NHÁNH NHA TRANG – CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN UNIHOMES

Danh mục ngành nghề:

  • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Chuẩn bị mặt bằng
  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
  • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Quảng cáo
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất