1
Tỉnh thành : TÂY NINH
Người đại diện: Trương Công Đức
Mã số thuế: 3901260552-014
Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
CHI NHÁNH SỐ 15 – CÔNG TY TNHH MTV KIM SƠN ĐỈNH 168

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ