1
CHI NHÁNH SỐ 2 – CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG SÔNG ẤN
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

4299 : Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Ngành nghề kinh doanh:

– 1629: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
– 4101: Xây dựng nhà để ở
– 4102: Xây dựng nhà không để ở
– 4211: Xây dựng công trình đường sắt
– 4212: Xây dựng công trình đường bộ
– 4221: Xây dựng công trình điện
+ (Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại theo Nghị định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước)
– 4299: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
+ Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng khu đô thị và công nghiệp.
– 4311: Phá dỡ
– 4312: Chuẩn bị mặt bằng
– 4329: Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
+ Chi tiết: Lắp đặt trang thiết bị cho các công trình dân dụng và công nghiệp (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
– 4330: Hoàn thiện công trình xây dựng
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn đồ dùng cá nhân và gia đình; Bán buôn hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm từ gỗ, rơm, rạ, tre, nứa, gốm sứ (trừ dược phẩm)
– 4663: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
+ Chi tiết: Bán buôn sắt thép, vật liệu xây dựng.
– 7020: Hoạt động tư vấn quản lý
+ (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý)
– 7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
+ Chi tiết: Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; Thiết kế công trình dân dụng; Thiết kế điện công trình dân dụng và công nghiệp; Hoạt động kiến trúc; Hoạt động đo đạc và bản đồ; Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước; Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác.
– 7410: Hoạt động thiết kế chuyên dụng
+ Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất, ngoại thất công trình
– Ngành nghề chưa có mã: Doanh nghiệp, chi nhánh phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến các hoạt động của doanh nghiệp, chi nhánh và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI