1
Điện thoại: 0903867622
Người đại diện: Lê Công Khiêm
Mã số thuế: 0309543280-035
Ngành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 06/10/2020
Trạng Thái: Đang Hoạt Động
CHI NHÁNH TẠI CỦ CHI – CÔNG TY TNHH VUI CHƠI PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG BÉ VÀ BẠN

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu