1
Tỉnh thành : KIÊN GIANG
Người đại diện: Nguyễn Văn Hưng
Mã số thuế: 0109805732-001
CHI NHÁNH TẠI KIÊN GIANG – CÔNG TY CỔ PHẦN NVINCE