1
Điện thoại: 02523834834
Người đại diện: Châu Nguyễn Hàn Giang
Mã số thuế: 0103734186-008
Ngành nghề chính: Hoạt động viễn thông khác
CHI NHÁNH TẠI TỈNH BÌNH THUẬN – CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG TRÍ VIỆT

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động viễn thông khác
  • Lắp đặt hệ thống điện