1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 0976691555
Người đại diện: ĐINH THẾ NAM
Mã số thuế: 0109867721-001
Ngành nghề chính: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
CHI NHÁNH THẠCH THẤT – CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NAM KHÁNH LAND

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
  • Quảng cáo
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất