1
Tỉnh thành : THÁI NGUYÊN
Người đại diện: Vũ Đình Bắc
Mã số thuế: 0102645007-003
Ngành nghề chính: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN – CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DETECH LAND

Danh mục ngành nghề:

 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Phá dỡ
 • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
 • Xây dựng công trình cấp, thoát nước
 • Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
 • Xây dựng công trình điện
 • Xây dựng công trình đường bộ
 • Xây dựng công trình đường sắt
 • Xây dựng công trình khai khoáng
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Xây dựng công trình thủy
 • Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
 • Xây dựng nhà để ở
 • Xây dựng nhà không để ở