1
CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐỨC HẬU
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

4933 : Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Ngành nghề kinh doanh:

– 2591: Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
– 2592: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
– 2599: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
+ (trừ sản xuất vàng miếng)
– 3511: Sản xuất điện
+ (Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo NĐ 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước)
– 4101: Xây dựng nhà để ở
– 4102: Xây dựng nhà không để ở
– 4221: Xây dựng công trình điện
+ (Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo NĐ 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước)
– 4222: Xây dựng công trình cấp, thoát nước
– 4229: Xây dựng công trình công ích khác
– 4299: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
– 4311: Phá dỡ
– 4312: Chuẩn bị mặt bằng
– 4321: Lắp đặt hệ thống điện
– 4322: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
+ (trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)
– 4330: Hoàn thiện công trình xây dựng
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
– 4662: Bán buôn kim loại và quặng kim loại
+ (trừ kinh doanh vàng miếng)
– 4663: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
– 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
+ (không tồn trữ hóa chất, trừ bán buôn bình gas) (trừ khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ bán buôn hóa chất tại trụ sở; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)
– 4933: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
+ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)
– 5510: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 5610: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
– 7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
– 7310: Quảng cáo
– 7410: Hoạt động thiết kế chuyên dụng
– 7710: Cho thuê xe có động cơ
– 8219: Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI