1
Điện thoại: 02543539671-3859248
Người đại diện: Chu Văn Thanh
Mã số thuế: 3500101107-031
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình đường bộ
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – BAN CHỈ ĐẠO DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Chuẩn bị mặt bằng
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Lắp đặt hệ thống điện
  • Phá dỡ
  • Thoát nước và xử lý nước thải
  • Xây dựng công trình cấp, thoát nước
  • Xây dựng công trình điện
  • Xây dựng công trình đường bộ
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác