771
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38270600
CƠ QUAN TM CHÍNH PHỦ ÚC TẠI TP. HCM (AUSTRADE)
GIỜ LÀM VIỆC:
SÁNG 8:30 – 12:00; CHIỀU 13:00 – 17:00;
THỨ HAI ĐẾN THỨ SÁU
  • TỔNG LÃNH SỰ QUÁN, THƯƠNG VỤ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI