237
Ngành nghề : CỒN
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38648340
Cồn Phan Mười – Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Phan Mười

Được thành lập từ năm 2000 dựa trên nền tảng là cơ sở sản xuất cồn Phan Mười đã hoạt động từ năm 1989. Sản phẩm cồn và khí C02 được sản xuất từ mật mía với chất lượng đạt TCVN 1052:2009 số 14.390-HC5, gồm:

Sản phẩm cồn:
– Cồn Công Nghiệp

– Cồn Thực Phẩm (Food Grade Alcohol)

– Cồn Y Tế

Sản phẩm khí CO2:
– Khí CO2 công nghiệp

– Khí CO2 thực phẩm

– Khí hàn CO2

Cồn Khô, Cồn Thạch, Cồn Gel

Cồn Y Tế (Cồn 70 Độ, 90 Độ)

Cồn Thực Phẩm (Food Grade Alcohol)

Cồn Công Nghiệp

Khí CO2 (Khí Carbon Dioxide )

Cồn (Ethanol) – Sản Xuất & Bán Buôn Cồn

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI