1
Điện thoại: 0937329001
Người đại diện: Trịnh Thị Thanh Hà
Mã số thuế: 0316961514
Ngày cấp: 23/09/2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ADIFS