2
Ngành nghề : NHÀ HÀNG
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 024 37824699
CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC FOODONE
Lĩnh vực: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

  • NHÀ HÀNG
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI