1
Người đại diện: Nguyễn Văn Hưng
Mã số thuế: 0109300900
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ plastic
Ngày cấp: 10/08/2020
Công Ty Cổ Phần Bao Bì Kiến Hưng

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn tổng hợp
  • Sản xuất bao bì bằng gỗ
  • Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
  • Sản xuất sản phẩm từ plastic