1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Nguyễn Ngọc Thành
Mã số thuế: 0316036193
Ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Ngày cấp: 25/11/2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHÚC ĐẠT

Danh mục ngành nghề:

  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê