26
Công ty Cổ phần Beet Innovators
Với mong muốn mang lại nhiều giá trị cho ngành CNTT nói riêng và xã hội nói chung Công ty Cổ phần Beet Innovators đã được chính thức thành lập sau nhiều năm nghiên cứu và ấp ủ.

Được thành lập bởi đội ngũ lãnh đạo là các chuyên gia đầu ngành trong xử lý ảnh, nhận diện khuôn mặt cùng với mục tiêu phát triển rõ ràng, Beet Innovators đã và đang tiên phong ứng dụng các giải pháp tiên tiến nhất trong lĩnh vực học máy và học sâu để sản xuất ra các sản phẩm được thiết kế chuyên biệt nhằm đáp ứng nhu và mang lai nhiều giá trị cho khách hàng.

  • GIAO THÔNG – HỆ THỐNG & THIẾT BỊ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI