1
Tỉnh thành : Thành phố Vinh / NGHỆ AN
Điện thoại: 0943719622
Người đại diện: Trần Thanh Thịnh
Mã số thuế: 2901964099
Ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
CÔNG TY CỔ PHẦN BELTA VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

 • Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
 • Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
 • Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
 • Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn
 • Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
 • Hoạt động bảo vệ cá nhân
 • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Sản xuất điện
 • Thoát nước và xử lý nước thải
 • Thu gom rác thải không độc hại
 • Truyền tải và phân phối điện
 • Vệ sinh chung nhà cửa
 • Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
 • Xây dựng công trình điện
 • Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại