1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: NGUYỄN VĂN ĐỖ
Mã số thuế: 0315517200
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ ASIA

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Sản xuất cà phê
  • Sản xuất chè