1
Điện thoại: 0937953767
Người đại diện: PHAN TRẦN CHÍ NGHĨA
Mã số thuế: 3603751876
Ngành nghề chính: Khai thác, xử lý và cung cấp nước
Ngày cấp: 09/09/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HỒ LỘC AN

Danh mục ngành nghề:

  • Khai thác, xử lý và cung cấp nước
  • Thoát nước và xử lý nước thải