1
Tỉnh thành : Thành phố Plei Ku / GIA LAI
Điện thoại: 0905372799
Người đại diện: Bùi Đình Nam
Mã số thuế: 5901190517
Ngành nghề chính: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỨC ĂN GIA SÚC TRÀ BÁ

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Bán buôn thực phẩm
 • Chăn nuôi lợn
 • Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
 • Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
 • Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
 • Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
 • Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
 • Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Xay xát và sản xuất bột thô