1
Người đại diện: Vũ Anh Tuấn
Mã số thuế: 2901804793-001
Ngày cấp: 22/09/2021
Trạng Thái: Đang Hoạt Động
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM SẠCH VÂN HỒ – VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HÀ NỘI