CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYÊN DOANH THUỐC LÁ CAO BẰNG

Thị Trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng, Việt Nam
21 Tháng Bảy, 2023 /
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYÊN DOANH THUỐC LÁ CAO BẰNG
Tỉnh thành : CAO BẰNG
Mã số thuế : 4800173947-001
Người đại diện : NGÔ SỸ HẢI
Điện thoại : 0913279058
Ngày thành lập : 2008-12-10
Tình trạng : Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký
Cập nhật gần nhất : 2023-06-25 10:43:39
Ngành nghề chính : Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)