1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Nguyễn Chí Trung
Mã số thuế: 0316128782
Ngành nghề chính: Cổng thông tin
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GENEX

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
  • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
  • Cổng thông tin
  • Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động viễn thông có dây
  • Hoạt động viễn thông không dây
  • Lập trình máy vi tính
  • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ
  • Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi