1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: ĐINH ĐỨC ANH
Mã số thuế: 0315525346
Ngành nghề chính: Nuôi trồng thuỷ sản biển
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HI-TECH CARE

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
 • Chăn nuôi gia cầm
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
 • Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ
 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên
 • Nuôi trồng thuỷ sản biển
 • Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
 • Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
 • Thoát nước và xử lý nước thải
 • Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại