1
Tỉnh thành : LONG AN
Người đại diện: ĐÀO HOÀNG PHƯỚC
Mã số thuế: 1101918133
Ngành nghề chính: Quảng cáo
Ngày cấp: 22/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ JMC

Danh mục ngành nghề:

  • Cổng thông tin
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Lập trình máy vi tính
  • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
  • Quảng cáo
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
  • Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan