1
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG BLUE OCEAN
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

7490 : Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

Ngành nghề kinh doanh:

– 2011: Sản xuất hoá chất cơ bản
+ Chi tiết: Sản xuất hóa chất (trừ hóa chất sử dụng trong nông nghiệp, hóa chất có tính độc hại mạnh và không hoạt động tại trụ sở).
– 3290: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Sản xuất chế phẩm sinh học (không hoạt động tại trụ sở). Sản xuất sản phẩm phần mềm và linh kiện máy vi tính, thiết bị xử lý môi trường (không hoạt động tại trụ sở)
– 3312: Sửa chữa máy móc, thiết bị
+ Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, bảo trì hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý môi trường (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).
– 3320: Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
+ Chi tiết: Lắp đặt trang thiết bị: công trình cấp nước sinh hoạt và công nghiệp, hệ thống xử lý nước thải công nghiệp- xử lý khí thải-xử lý nước cấp (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải và xi mạ điện tại trụ sở) Dịch vụ lắp đặt hệ thống xử lý môi trường.
– 3700: Thoát nước và xử lý nước thải
– 3821: Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
– 3822: Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
– 3900: Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
+ Chi tiết: Khử độc các vùng đất và nước ngầm tại nơi bị ô nhiễm, ở vị trí hiện tại hoặc vị trí cũ, thông qua sử dụng các phương pháp cơ học, hoá học hoặc sinh học;
– Khử độc các nhà máy công nghiệp hoặc các khu công nghiệp, gồm cả nhà máy và khu hạt nhân ;
– Khử độc và làm sạch nước bề mặt tại các nơi bị ô nhiễm do tai nạn, ví dụ như thông qua việc thu gom chất gây ô nhiễm hoặc thông qua sử dụng các chất hoá học ;
– Làm sạch dầu loang và các chất gây ô nhiễm trên đất, trong nước bề mặt, ở đại dương và biển, gồm cả vùng bờ biển ;
– Huỷ bỏ amiăng, sơn chì.
– 4222: Xây dựng công trình cấp, thoát nước
– 4312: Chuẩn bị mặt bằng
+ Chi tiết: Chuẩn bị mặt bằng. San lấp mặt bằng
– 4321: Lắp đặt hệ thống điện
– 4322: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
– 4662: Bán buôn kim loại và quặng kim loại
+ (trừ mua bán vàng miếng).
– 7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
+ Chi tiết: Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình. Thiết kế trang trí nội, ngoại thất công trình. Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp. Đo đạc và phân tích các chỉ tiêu môi trường (không khí, nước, đất). Thiết kế công trình: Cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, xử lý chất thải. Tư vấn xây dựng (trừ kinh doanh dịch vụ thiết kế công trình). Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. Tư vấn đấu thầu. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Lập dự án đầu tư. Thiết kế công trình xử lý nước thải.
– 7490: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết:
– Tư vấn môi trường
– Dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
– Dịch vụ quan trắc môi trường

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI