8
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Hotline: 0912650202
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC CÔNG NGHỆ CAO
Lĩnh vực: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp.

  • TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU – VIỆN
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI