1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0966837393
Người đại diện: Trần Thị Lan Anh
Mã số thuế: 0317307054
Ngành nghề chính: Lập trình máy vi tính
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SKYLINK

Danh mục ngành nghề:

  • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
  • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
  • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Lắp đặt hệ thống điện
  • Lập trình máy vi tính
  • Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
  • Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
  • Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
  • Xuất bản phần mềm