1
Điện thoại: 0979706713
Người đại diện: LÊ QUANG VINH
Mã số thuế: 0108715701
Ngành nghề chính: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Ngày cấp: 25/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP VẠN VẬT TALOS

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
  • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
  • Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ
  • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược
  • Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan