1
Người đại diện: Huỳnh Đình Khuyến
Mã số thuế: 0316524338
Ngành nghề chính: Lập trình máy vi tính
Ngày cấp: 08/10/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUE OMNI VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
 • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
 • Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Cổng thông tin
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
 • Lập trình máy vi tính
 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên
 • Sao chép bản ghi các loại
 • Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
 • Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan