1
Người đại diện: PHẠM NGUYÊN VŨ
Mã số thuế: 0315669605
Ngành nghề chính: Lập trình máy vi tính
Ngày cấp: 10/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UTOP

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
  • Bán buôn tổng hợp
  • Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
  • Cổng thông tin
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Lập trình máy vi tính
  • Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan