159
Tỉnh thành : HẢI PHÒNG
Điện thoại: (0225) 999 1999
Hotline: 0328701868
Website: erponline.vn
Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo
ERPOnline là Giải pháp Phần mềm Quản lý toàn diện & Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp hợp nhất, được phát triển dựa trên nền tảng Odoo (tên cũ là OpenERP), triển khai với các công nghệ điện toán đám mây, nhằm cung cấp cho Doanh nghiệp và các Tổ chức sản xuất, kinh doanh một giải pháp phần mềm quản lý toàn diện với các tính năng mạnh mẽ, hoàn chỉnh, linh hoạt, an toàn, ổn định và bảo mật.

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service – Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.

  • PHÁT TRIỂN & CUNG CÂP PHẦN MỀM
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI