1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 0971028121
Người đại diện: NGUYỄN TUẤN THUẬN
Mã số thuế: 0108614340
Ngành nghề chính: Xuất bản phần mềm
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VNTT

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
 • Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Cổng thông tin
 • Dịch vụ liên quan đến in
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • In ấn
 • Lập trình máy vi tính
 • Sản xuất đồ chơi, trò chơi
 • Sao chép bản ghi các loại
 • Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
 • Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
 • Xuất bản phần mềm