1
Điện thoại: 02563824189
Người đại diện: BÙI LÊ CHI
Mã số thuế: 4101538602
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER QUI NHƠN

Danh mục ngành nghề:

 • Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
 • Cho thuê xe có động cơ
 • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Đại lý du lịch
 • Điều hành tua du lịch
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 • Sản xuất thân xe có động cơ, rơ moóc và bán rơ moóc
 • Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Vận tải hành khách đường bộ khác
 • Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác