1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 0911455009
Người đại diện: VŨ VĂN DUYỆT
Mã số thuế: 0108749958
Ngành nghề chính: Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Ngày cấp: 22/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC BNJ

Danh mục ngành nghề:

  • Cung ứng lao động tạm thời
  • Cung ứng và quản lý nguồn lao động
  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu