1
Tỉnh thành : LÂM ĐỒNG
Điện thoại: 02862719339
Người đại diện: Phạm Ngọc Minh Quân
Mã số thuế: 5801399441
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀ LẠT SINH THÁI

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn đồ uống
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
 • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Cơ sở lưu trú khác
 • Dịch vụ ăn uống khác
 • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Đại lý du lịch
 • Điều hành tua du lịch
 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động