1
Điện thoại: 0906316377
Người đại diện: Nguyễn Hòa Bình
Mã số thuế: 0316995224
Ngày cấp: 25/10/2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DẢI THIÊN HÀ XANH