1
Tỉnh thành : HẢI PHÒNG
Người đại diện: Ngô Anh Tuấn
Mã số thuế: 0202022292
Ngành nghề chính: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Ngày cấp: 16/04/2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM QUỐC TẾ

Danh mục ngành nghề:

  • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật