1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: PHAN ĐỨC DŨNG
Mã số thuế: 0108735183
Ngành nghề chính: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 13/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO HOMEDU

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Cung ứng lao động tạm thời
 • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
 • Dịch vụ liên quan đến in
 • Đào tạo cao đẳng
 • Đào tạo đại học và sau đại học
 • Đào tạo tiến sỹ
 • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
 • Giáo dục mẫu giáo
 • Giáo dục nghề nghiệp
 • Giáo dục nhà trẻ
 • Giáo dục thể thao và giải trí
 • Giáo dục tiểu học
 • Giáo dục trung học cơ sở
 • Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông
 • Giáo dục trung học phổ thông
 • Giáo dục văn hoá nghệ thuật
 • Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
 • In ấn
 • Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
 • Sao chép bản ghi các loại
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại