1
Người đại diện: ĐÀO TIẾN LÊN
Mã số thuế: 0109266103
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Ngày cấp: 15/07/2020
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO HƯỚNG NGHIỆP NHÂN ĐẠO THƯƠNG BINH VÀ TÀN TẬT ĐỒNG ĐỘI

Danh mục ngành nghề:

  • Giáo dục nghề nghiệp
  • Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ