1
Điện thoại: 0377481482
Người đại diện: NGUYỄN THỊ LAN
Mã số thuế: 0315605753
Ngành nghề chính: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 03/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO INSIGHT ACADEMY

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • Đào tạo cao đẳng
  • Đào tạo đại học và sau đại học
  • Đào tạo tiến sỹ
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Giáo dục nghề nghiệp
  • Giáo dục thể thao và giải trí
  • Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông
  • Hoạt động tư vấn quản lý