1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 0985638138
Người đại diện: NGUYỄN HÙNG PHONG
Mã số thuế: 0110004060
Ngành nghề chính: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI KIẾN AN VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • Đại lý du lịch
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông
  • Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại