1
Điện thoại: 0901970222
Người đại diện: NGUYỄN ĐÌNH BẢO ANH
Mã số thuế: 3301638842
Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ AHB

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ